Program Town Hall Muslim Friendly Budget Hotel

Program Town Hall Muslim Friendly Budget Hotel oleh Kementerian Pelancongan, Seni & Budaya dengan Jabatan Agama Islam Negeri Kedah dengan Kerjasama MyBHA Kedah.