Tourism Tax

PENGUMUMAN KHAS

Sila ambil perhatian, Selaras dengan pelaksanaan cukai pelancongan di negara ini di bawah Akta Cukai Pelancongan 2017, yang melibatkan pengendali “premis penginapan” yang mempunyai erti yang diberikan kepadanya di bawah subseksyen 2(1) Akta Industri Pelancongan 1992, maka pengendali premis penginapan tersebut adalah dikehendaki berdaftar di bawah seksyen 10 atau seksyen 11 Akta Cukai Pelancongan 2017 dan mengenakan cukai pelancongan ke atas pelancong yang menginap di premisnya, selaras dengan peruntukan seksyen 7 Akta yang sama.

Ahli-ahli adalah dinasihati untuk melayari laman sesawang www.myttx.customs.gov.my untuk mendaftar masuk dan mencetak surat kelulusan dan Sijil Pendaftaran sebagai Pengendali Premis Penginapan.

Maklumat berkenaan cukai pelancongan boleh diperolehi dari portal cukai pelancongan www.myttx.customs.gov.my.  Sebarang pertanyaan lanjut boleh dikemukakan ke emel enquiry.tourismtax@customs.gov.my atau mana-mana pejabat kastam yang terdekat.

Walaubagaimanapun pihak kami sedang dalam proses untuk memohon suatu perjumpaan dengan Kementerian Pelancongan & Kebudayaan Malaysia dan/atau pihak berwajib bagi membincangkan beberapa perkara mengenai perkara melibatkan Cukai Pelancongan (TTx) tersebut.

BIRO UNDANG-UNDANG & ICT KEBANGSAAN
PERSATUAN BUDGET HOTEL MALAYSIA (MyBHA)
10 Ogos 2017

Maklumat Lanjut Cukai Pelancongan

Tourism Tax Guidelines